Wystawa

wystawa

Prezentuje portrety i biogramy 20 matek, których dzieci były w latach 80-tych ub. wieku zaangażowane w walkę z komunistycznym reżimem. Dodatkową atrakcją wystawy są zdjęcia chłopców i dziewcząt (uczestników wydarzeń, o których opowiada wystawa) i ich krótkie życiorysy pokazujące kim byli wówczas i kim są dziś.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 25-go maja 2017 r. o godzinie 14.00 przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie (przed siedzibą Stowarzyszenia Wspólnota Polska).

Po dwutygodniowej ekspozycji wystawa odwiedzi szereg miast na terenie całego kraju.

Program otwarcia wystawy

Podczas uroczystego otwarcia wystawy, prowadzonego przez red. Edytę Mikołajczyk z TVP Polonia, głos zabrali:

- Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz gospodarz wystawy;
- w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - Minister Barbara Fedyszak-Radziejowska;
- Anna Maria Anders, Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
- Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”;
- dr Tadeusz Krawczak, Dyrektor Archiwum Akt Nowych.

Następnie album zaprezentowali jego autorzy:
- Anna Eliza Wasilewska - historyk-archiwista Archiwum Akt Nowych;
- red. Konrad Falęcki - dziennikarz, jeden z Niepokornych;
- red. Jacek Liziniewicz - dziennikarz.

O roli Niepokornych w działalności ugrupowań politycznych, z których się wywodzili, opowiedzieli kolejno ich liderzy:
- Tadeusz Stański (PPN);
- Michał Janiszewski (KPN);
- prof. Bolesław Jabłoński (Grupy Oporu „S”).

Na zakończenie nastąpiło oficjalne przekazanie materiałów projektu (nagrań i relacji) do zbiorów Archiwum Akt Nowych.