Wywiady

Etapem pierwszym projektu było przeprowadzenie wywiadów dotyczących wydarzeń z lat 80-tych ub. wieku z 21 matkami chłopców i dziewcząt z: Grup Oporu Solidarni (GOS), Solidarności Walczącej (SW), Polskiej Partii Niepodległościowej (PPN), Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), Ruchu Młodej Polski (RMP), Ruchu „Wolność i Pokój” (WiP), Federacji Młodzieży Walczącej (FMW), Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego (UKOS), Konfederacji Młodzieży Polskiej (KMP) i związkowych struktur podziemnego NSZZ „Solidarność” oraz utrwalenie ich wizerunków w formie fotografii.

Bohaterowie wywiadów to:

Krystyna Andrzejewska, Mirosław Andrzejewski i Leszek Andrzejewski
Teresa Dydzińska i Adam Dydziński
Władysława Frydrych i Bogusław Frydrych
Urszula Głowacka-Maksymiuk i Przemysław Maksymiuk
Jadwiga Hudecka i Aleksandra Bakiera
Janina Kalas i Jacek Kalas
Jadwiga Kiepura, Jarosław Mieczysław Kiepura
Janina Kosakowska i Leszek Kosakowski
Janina Kosior i Tomasz Kosior
Teresa Majchrzak i Piotr Majchrzak
Małgorzata Mroz i Mateusz Mroz
Stanisława Nachiło, Ryszard Nachiło i Wojciech Nachiło
Lidia Maria Lukrecja Podworska i Jarosław Podworski
Irena Zofia Romaszewska i Agnieszka Romaszewska-Guzy
Jadwiga Ryba i Andrzej Ryba
Teresa Mirosława Skubiszewska i Konrad Falęcki
Wanda Sosnowska i Radosław Sosnowski
Helena Styrna-Mamoń i Marcin Mamoń
Józefa Szalewska (wcześniej Surdy) z domu Ryś i Grzegorz Surdy
Marianna Urban i Arkadiusz Urban
Janina Wojciechowska i Maciej Wojciechowski

Dodatkowym uzyskanym materiałem są krótkie biogramy młodych ludzi, uczestników wydarzeń, któremu poświęcony jest projekt (kim byli w latach 80-tych ub. wieku, kim są dziś?.) Uzyskane wywiady, biogramy i zdjęcia zostały opracowane i wydane w formie książki.